COPSY|心理学留学生网 心理学出国申请案例汇总
美国心理学出国申请经验汇总

美国心理系学生的申请总结

 

 

硕士项目Master Program

 

 

认知心理学 & 脑科学 neuroscience

 

Human Development and Family Studies(HDFS)

 

发展心理学

 

社会心理学

 

I/O 方向

 

临床心理学 Clinical Psychology

 

教育心理学 Educational Psychology

 

心理咨询 Coungseling Psychology


 

 

经验教训

 

申请以外

 

 

 

     

最新评论

返回顶部